Project Description

MICA – A model Industrial CFD application. 04/01/96 – 30/04/98